Posted in Մայրենի

ճամփորդում ենք դեպի Էրեբունի ամրոց և թանգարան

Մենք դասարանով ամսի 14-ին այցելեցինք Էրեբունի ամրոց և թանգարան: Այնտեղ մենք տեսանք տարբեր վզնոցներ, կարասներ և այլն: Թանգարանում կային տարբեր սրահներ, որտեղ մենք տեսնում էինք պեղված իրեր: Էրեբունի ամրոցից շատ գեղեցիկ տեսարան էր երևում: Մեզ ասացին, որ Էրեբունի ամրոցը ունի 100 սենյակ: Մենք որոշել էինք Էրեբունի ամրոցում խաղալ լաբիրինթ, բայց չստացվեց խաղալ: Այսպիսով հետ գնացինք դպրոց:

Posted in Անգլերեն

English

In sight-տեսադաշտում

Selfish- եսասեր

Lake-լիճ

To shout- գոռալ. բղավել

To sink-խորտակվել

To pull out-դուրս քաշել

To play a trick-գլխին խաղ խաղալ

Especially- հատուկ, հատկապես

To swallow-կուլ տալ

Greedy-ժլատ, ագահ

To run past- կողքով վազելով անցնել

Tummy ache – ստամոքսի ցավ

Տեղադրիր բայերը համապաստասխան տեղերում (ran, jumped, pulled, made, learnt, was, ate, swallowed)

 1. The greedy hippo was a selfish animal.
 2. He made the cat’s food, the dog’s food and the cow’s food too.
 3. One morning he jumped into the lake.
 4. The cat, the dog and the cow pulled him out.
 5. Hippo ran past them and ate everything on their table.
 6. The animals got very angry and they ate him a pie from fish and soap.
 7. Hippo swallowed the pie. Oh, no! He had a tummy ache.
 8. He learnt his lesson and left the town. Bye, greedy Hippo.

Տեքստի ընդգծված նախադասությունները դարձրեք հարցական և ժխտական, այնուհետ գրեք ներկա ժամանակաձևով։
There was a greedy hippo.
Was there a greedy hippo?
There was not a great Hippo.
There is a greedy Hippo.

He ate everything in sight,
Did he eat everything in sight.
He didn’t eat everything in sight.

The hippo began to shout.
Did the hippo begin to shout?
The hippo didn’t begin to shout.
The hippo begins to shout.

They made a pie from fish and soap.
Did they make a pie from fish and soap.
They didn’t make a pie from fish and soap.
They make a pie from fish and soap.

Hippo swallowed the special pie.
Did hippo swallow the special pie.
Hippo didn’t swallow the special pie.
Hippo swallows the special pie.

Hippo learnt his lesson and left the town.
Did hippo learn his lesson and left the town.
Hippo didn’t learn his lesson and left the town.
Hippo learns his lesson and left the town.

Անծանոթ բառերից ընտրիր 5  բառ և կազմիր նախադասություններ։
He sang in the lake.
Shark swallows the fish.
I pull out the rope.
I like to swim especially in summer.

Posted in Русский

Русский

 1. Некоторые буквы уже открыты. Остальное напишите вы. Разгадайте и запишите пословицу о зиме.

Год   кончается, а зима   начинается .

 1. Отгадай загадки
 • 1 .У неё во рту пила, под водой она жила.
  Всех пугала, всех глотала, а теперь в котёл попала.
  Щука.
 • 2. Они живут на крыше,
  Их очень любят кошки.
  Мыши.
 • 3. Дикая роза с ярко-красными ягодами.
  шиповник.
 • 4.  Стучит, стучит весь день,
  Никого не боится.
  Считает он весь век,
  Но не человек.
  Часы.
 • 5. Посуда с длинным носом и с круглым хвостом.
  Сковорода.
 1. Замените одним словом .

1.Животное с очень длинной шеей. Жираф.
2.60 минут.Час.
3.Густой частый лес. Чаща.
4.Хищная рыба с острыми зубами. Акула.
5.Из чего делают тяжёлые сковородки? Чугун.
6.Животные, которые носят еду на спине. Ежик.

4. Замени одним словом из 4 букв:

Приятель —друг.

Противник —враг.

Солдат —воин.

Работа —дело,труд.

Шагать —идти.

Слова для справок:  враг,  дело, друг, идти, воин.

5. Измените одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. Например: сода – сова.

Воск-волк,
лес-лет,
гол-год,
щит-кит,
лист-лиса,
роза-коза,
корона-корова,
горка-гонка.

6. В каждой группе найди одно “лишнее” слово.

 • Водопад, водолаз, водитель, водоем, водопровод.
 • Домик, домохозяйка, домино, домработница.
 • Столица, столовая, застолье, столяр, столетие.
 • Надпись, надрез, надежда, надрубка.
Posted in Անգլերեն

English

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ՝ take, follow, visit, interesting, look at

Please take this cake.
I follow my lessons.
Tomorrow I will visit my grandmother.
We watch interesting cartoon.
Look at this picture.

Հետևյալ նախադասությունները գրիր անցյալ և ներկա շարունակական ձևերով, օրինակ՝  They play-They played. They are playing.

They sing songs.
They sang songs.
They are singing songs.

I spend a wonderful time.
I spent a wonderful time.
I am spending wonderful time.

He has his lunch.
He had his lunch.
He is having lunch.

They look at the picture.
They looked the picture.
They are looking the picture.

Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն

1.Բառերը գույգ- զույգ խմբավորի´ր ըստ օրինակի: Եթե մոտ, նման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ են, ինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Հակառակ իմաստ ունեցողները կկոչվեն հականիշներ:

Օրինակ`բարձր — ցածր, տալ — վերցնել:

Միշտ, անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել, երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել, առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել, ընդունել, կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

Աջ-ձախ, գտնել-կորցնել, արթուն-քնած, առաջին-վերջին, համաձայնել-հրաժարվել, գաղտնի-բացահայտ, անարատ-արատավոր, վատնել-հավաքել, միշտ-երբեք, ստեղծել-ոչնչացնել, աշխատել-հանգստանալ, թույլ-ամուր, ընդունել-մերժել:

2.Տրված բառերի հականիշները գրի´ր:

Սիրուն, լավ, մեծ, ներքև, ուշադիր, բարեկամ, աղքատ, կուշտ, դիտավորյալ, հիշել, վառել, դրական, հրաժեշտ տալ, հյուսել, թույլատրել, ընկնել, գումարել, թափթփել, պապանձվել, գիշեր, ելք, ավարտել, օգնել, արագացնել:

Սիրուն-տգեղ, լավ-վատ,մեծ-փոքր, ներքև-վերև, ուշադիր-անուշադիր, բարեկամ-անծանոթ, աղքատ-հարուստ, կուշտ-սոված, դիտավորյալ-հանկարծակի, հիշել-մոռանալ, վառել-հանգցնել, դրական-բացասական, հրաժեշտ տալ-դիմավորել, հյուսել-անձակել, թույլատրել-արգելել, ընկնել-ելնել, գումարել-հանել, թափթփել-հավաքել, պապանձվել-լեզուն բացվել, գիշեր-առավոտ, ելք-մուտք, ավարտել-սկսել, օգնել-խանգարել, արագացնել-դանդաղացնել:

3. Կետերը փոխարինի´ր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Կենսաբանները պնդում են, որ գազանները միայն շարժվող առարկաներն են տեսնում. Անշարժ կենդանին անհետանում է նրանց աչքից:

Մարդիկ դատարկ երկինք են տեսնում, իսկ ծիծեռնակի, ջրածիծառի և մի քանի ուրիշ թռչունների համար երկինքը լիքն է միջատներով:

Գիտնականները պարզել են, որ ստորջրյա աշխարհը ոչ թե լռության աշխարհ է, այլ աղմուկի աշխարհ է:

4. Առածներն ընդգծված բառերի հականիշներով լրացրո´ւ:

Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտղատու ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, չարը աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժոխքը ցույց չտաս, դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ դուրս կգա:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ հինն է լավ:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

Posted in Մաթեմատիկա

Թեմա՝ Բաժանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

12.11.2019

 1. Կատարե՛ք բաժանում
 • 14840 : 140 =106
 • 32334 : 317 =102
 • 123372 : 596 =207
 • 62575 : 25 = 2503
 • 4732994 : 47 =100702
 • 169169 : 13 =13013
 1. Գտե՛ք բաժանման թերի քանորդը.
 • 27: 14 =1 թերի քանորդ 13 մն.
 • 51 : 27 =1 թերի քանորդ 24 մն.
 1. Կատարե՛ք գործողությունները
 • (263424 : 168) : 7 =1568:7=224
 • (193260 : 77) : 5 =
 • (705222 : 63) : 58 =11194:58=193
Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն.

48.Երկիր, պետություն, թագավորություն, կայսրություն, տերություն:
Մազ, հյուսք, վարս, հեր, ծամ:
Դեպք, եղելություն, պատահար, միջադեպ, իրադարձություն:
Արշալույս, ծեգ, այգաբաց, լուսաբաց;

53.
1.Թշերով:
2.Ժպտում:
3.Ազնվատոհմ:
4.ընկղմվել:
5.Խորտակվում:

54.Մնացուկ, մնացորդ, թափոն, թերմացք, ավելցուկ, թափթփուկ:
Ոստ, շյուղ, շիվ, ճյուղ:
Մառան, նկուղ, շտեմարան:
Կասկած, տարակույս, երկմտություն, տարակուսանք:
Նախատինք, պարսավանք, հանդիմանություն,անարգանք:

55.Մի թարմ աշակերտ կա մեր դասարանում:
Մի նոր աշակերտ կա մեր դասարանում:

Հիվանդին լավ դիտիր, որ շատ լավանա:
Հիվանդին լավ նայիր, որ շատ լավանա:

Տարվա ծայրին մի անակնկալ կար:
Տարվա վերջին մի անակնկալ կար:

Մատանու ակը գլորվեց մինչև անծանոթի կոշիկը ու հանգստացավ:
Մատանու ակը գլորվեց մինչև անծանոթի կոշիկը ու կանգ առավ:

Posted in Русский

Русский

Дополнительная работа /перевод/

Интересные факты:

 • 1-ая группа
 • Кто изобрел телевидение?
  Ով է հայտնագործել հեռուստատեսությունը?
 • Почему у дверей парикмахерских стоит красно-белый знак?
  Ինչու վարսավիրանոցների դռների մոտ դրված կարմիր և սպիտակ նշան?
 • Когда изобрели лампы?
  Երբ են հայտնագործել լամպերը?

2-ая группа

 • Когда впервые были сделаны колокольчики?
  Երբ են առաջի անգամ պատրաստվել զանգակները?
 • Кто автор микроскопа?
  Ով հեռադիտակի հեղինակը?
 • Когда люди начали стричь волосы?
  Երբ են մարդիկ սկսել կտրել մազերը?

3-ья гр.

 • Кто придумал игральные карты?
  Ով է հորինել թղթախաղերը?
 • Где и когда появились крикет и бейсбол?
  Որտեղ և երբ հայտնվեցին ծղրիդը և բեյսբոլը?

4-ая

 • Кто впервые начал жевать резинку?
  Ով է առաջին անգամ սկսել ծամել մաստակը?
 • Как произошли шахматы?
  Ինչպես է առաջացել շախմատը?
 • Как люди научились пользоваться весами?
  Ինչպես են մարդիկ սկսել օգտվել կշերքով?

5-ая

 • Кто построил первый мост?
  Ով է կառուցել առաջին կամուրջը?
 • Кто сделал первые очки?
  Ով է պատրաստել առաջին ակնոցները?
 • Кто придумал карандаш?
  Ով է հորինել մատիտը?

6-ая гр.

 • Как был открыт кофе?
  Ինէպես է հայտնաբերվել սուրճը?
 • Где появились куклы?
  Որտեղ են հայտնվել տիկնիկները?
 • Когда изобрели лампы?
  Երբ են ստեղխել լամպերը?

7-ая гр.

 • Кто придумал марки?
  Ով է հորինել նամականիշները?

 • Как начался цирк?
  Ինչպես է սկսվել կրկեսը?

 • Кем создано фортепьяно?
  Ումնով է ստեղծվել դաշնամուրը:

8-ая гр.

 • Кто первым запустил бумажного змея?
  Ով է առաջինը թրցրել թուղթ ուրուրը?

 • Кто впервые начал жевать резинку?
  Ով է առաջին անգամ սկսել ծամել մաստակը?

 • Как произошли шахматы?
  Ինչպես է առաջացել շախմատը?
Posted in Մաթեմատիկա

Թեմա՝ Բաժանման հաշվեկանոնը և նրա բացատրությունը

 


 1. Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով
 • 105 : 5 =(100:5)+(5:5)=20+1=21
 • 837 : 9 =(810+27):9=810:9 + 27:9=90+3=93
 • 180 : 15 =(150+30):15=150 : 15+30 : 15=10+2=12
 1. Կատարե՛ք բաժանում.
 • 8610 : 123 =70
 • 10375 : 27 =384
 • 95918 : 398 =241
 1. Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով.
 • 10924 : 18 =
 • 81216 : 27 =(81000+216):27=81000:27+216:27=3008
 • 76342 : 38 =(76000+342):38=76000:38+342:38=2009
 • 80048 : 16 =(80000+48):16=80000:16+48:16=5003
 1. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ: Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96 մ է:
  Լուծում ՝
  1)96:4=24
  2)24 x 6=144
  3)144+96+24=264
  Պատ՝. 264
Posted in Մայրենի

Գործնական քերականություն

44.Ծաղիկների բույրը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:
Ծաղիկների հոտը ինձ մի հին երգ է հիշեցնում:

Արևելցի կինն ինչու է  ծածկում երեսը
Արևելցի կինն ինչու է  ծածկում դեմքը

Զորքը պաշարել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի
Զորքը շրջապատել էր բերդն ու սպասում էր հրամանի:

Թագավորը ժողովել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրն) ասի:
Թագավորը հավաքել էր բոլոր հպատակներին, որ առաջինը ինքն ավետիսն (բարի լուրն) ասի:

Անախորժ պատմության մեջ ընկանք։
Տհաճ պատմության մեջ ընկանք։

Միալար անձրևից ու մառախուղի հետո վերջապես մի արևոտ օր բացվեց։
Միալար անձրևից ու մառախուղի հետո վերջապես մի պայծառ օր բացվեց։

45.Մեր թվարկությունից հազարավոր տարիներ առաջ սկսվեց մեծ հայտնագործությունների շրջանը։ Մարդիկ գտան, թե ինչպե՛ս պետք է պահպանել հուրը, ինչպե՛ս կենդանիներին յուրային դարձնել, քարից և ոսկիներից. զանազան գործիքներ պատրաստել և վերջապես սկսեցին զբաղվել երկրագործությամբ։

Մեր թվարկությունից հազարավոր տարիներ առաջ սկսվեց մեծ գյուտերի փուլը: Մարդիկ հայտնագործեցին թե ինչպե՛ս պետք է պահել կրակը, ինչպե՛ս կենդանիներին ընտելացնել  քարից և ոսկիներից տարբեր գործիքներ սարքել և վերջապես սկսեցին զբաղվել հողագործությամբ։

47.Ջարդել, փշրել, կոտրել,կտոր-կտոր անել, կոտրատել,

Հավաքել, ամբարել, ժողովել, գումարել, կուտակել

Հասկանալ, պարզել, գլխի ընկնել, կռահել

Պահել, ծածկել, քողարկել, թաքցնել, պատսպարել: